Sluiten

Noabersschap

Sculptuur gemaakt door Ton van der Zanden uit Overdinkel
Foto's gemaakt door Jenny de Groot uit Hengelo

De Stichting 'IBN Roesjd' is opgericht op........

31 december 1960 onder de naam 'Stichting tot Steun aan de Stichting Buitenlandse
Werknemers Twente'. Op 16 februari 1982 kreeg de stichting bij statutaire
wijziging haar huidige naam : Stichting Ibn Roesjd.
De heer Cor de Vogel, oud wethouder van de gemeente Almelo,
is erevoorzitter van de Stichting Ibn Roesjd.

De Stichting 'IBN Roesjd' heeft ten doel........
bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie
van culturele minderheidsgroepen.
Een breed scala aan activiteiten en projecten zijn de afgelopen jaren ondersteund.
(Kijk hiervoor bij 'Projecten' op de homepage).


De Stichting 'IBN Roesjd' tracht dit te bereiken door.......
financiƫle steun te geven aan minderheidsgroepen in Overijssel,
met name in Twente. Organisaties of individuen die voor, of met culturele
minderheidsgroepen activiteiten willen organiseren die vallen binnen de
doelstelling van 'Stichting Ibn Roesjd', kunnen een beroep op een financiƫle
bijdrage doen.